När Alexander Graham Bell uppfann telefonen 1876 kunde han nog knappast föreställa sig hur den skulle komma att utvecklas. Ordet telefon blev därmed ett begrepp redan under detta sekel men för ”vanliga” människor kom den in i hemmen först efter andra världskriget. Telefonen har gått från vevtelefon med lur till knapptelefon, kobratelefoner, dialog, de första […]

Read More »