Digital printing och märkning för industrier


I tider där digitaliseringen är en central faktor att ta hänsyn till behöver industrierna anpassade system för produktionen. Smidiga märksystem är viktiga för att kunna skapa etiketter för alla typer av material eller underlag.

Vad innebär digital printing?

Den digitala märkningen möjliggör utskrift av etiketter och annan märkning direkt via digitala filer. Det kan exempelvis vara PDF-filer som är sparade i en dator som sedan sänds vidare till en digital tryckpress. Digital printing fungerar på många olika material, från papper och fotopapper till syntet, kartong och duk.

Utvecklingen av den digitala utskriftstekniken går snabbt och det bidrar även till en konstant förbättrad kvalitet. Dessutom är digital printing kostnadseffektivt i den bemärkelse att det är tämligen enkelt att göra ändringar under tryckprocessen. Du kan även skriva ut olika versioner av tryckprodukten för att sedan välja den som passar bäst.

Köpa märkningstjänster online

Ett tips till industrier och företag som bedriver någon form av tillverkning är att använda professionella leverantörer av digital printing. Ett sådant exempel är domino-printing.com som har närmare 30 års erfarenhet av industriell märkning. Idag erbjuder Domino Printing ett optimalt system för märkning inom många olika branscher. De har lösningar för grafiska etiketter, men även annan märkning, som streckkoder och datum.

Pages:
Edit