I en värld där digitala hot ständigt utvecklas och blir alltmer sofistikerade, är det avgörande att vi antar smarta vanor för att skydda våra datorer. Genom att implementera några grundläggande principer kan vi effektivt minska risken för säkerhetsintrång och skydda vår personliga information. Här utforskar vi fem av dessa vanor som varje datoranvändare bör inkorporera […]

Read More »

Cybersäkerhet är en ständigt växande utmaning för företag i alla storlekar. I takt med att teknologin utvecklas, blir även cyberhoten mer sofistikerade. Att skydda ditt företag mot dessa hot är inte bara en teknisk fråga utan också en del av din strategiska planering. Tillgång till expertis Att anlita 2BSEC för cybersäkerhetstjänster innebär att man får […]

Read More »

Antivirusprogram är en av de mest grundläggande och viktiga verktygen för att skydda datorer mot skadlig kod. Dessa program arbetar outtröttligt för att söka igenom datorns filsystem, identifiera och neutralisera hot som virus, trojaner, maskar, och spionprogram. Skyddet som antivirusprogram erbjuder baseras på flera nyckeltekniker, inklusive signaturbaserad detektion, heuristisk analys och beteendebaserad detektion. Signaturbaserad detektion […]

Read More »

Tvåfaktorsautentisering (2FA) har blivit en av de mest rekommenderade metoderna för att öka säkerheten för onlinekonton och system. Denna säkerhetsmetod kräver att användaren tillhandahåller två olika typer av information för att verifiera sin identitet innan tillgång till ett konto beviljas. Traditionellt har detta inneburit något du vet, som ett lösenord eller en PIN-kod, kombinerat med […]

Read More »

I dagens moderna samhälle sköter vi det mesta via datorer. Vi samlar även information och förvarar det i datorer och på nätet. Det gör att det blir lättare för utomstående att komma åt er företagsdata. Tidigare var tjuvar och kriminella tvungna att göra inbrott för att stjäla information. Nu sker det på ett helt annat […]

Read More »