Från bokhyllan till portföljen? Läsplattorna


Vanligare i USA

Den digitala revolutionen har till slut satt sin prägel även på bokmarknaden. Det traditionella sättet att konsumera litteratur på är utmanat av dess elektroniska lillebror, E-boken. Trenden har de senaste åren varit att antalet konsumenter av e-böcker stadigt ökar, men dess popularitet ser olika ut i olika länder. Sverige har inte anammat formatet i samma utsträckning som USA, och läser därmed relativt få e-böcker. Enligt statistik från 2015 stod försäljningen av e-böcker bara för två procent av de svenska bokförlagens totala intäkter. Motsvarande siffra i USA är mycket högre, där e-böcker står för över 25 procent av försäljningen. Sverige föredrar än så länge fysiska böcker, men snart kanske även e-böcker når den svenska marknaden på storskaligt vis. 

Praktiska fördelar

E-böcker har många fördelar som gör formatet till ett hett alternativ för läsare. Dels är e-böcker oerhört praktiska och tillgängliga. Från en solstol på semestern kan man med ett knapptryck få tillgång till flera miljoner böcker och påbörja läsningen inom några sekunder. Antalet svenska e-böcker är liksom försäljningen relativt liten, men enligt data från Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik ökar utbudet kraftigt mellan åren – 11 000 titlar 2014 har blivit 20 000 titlar 2016. En annan rent praktisk fördel är enkelheten att bära med sig en lätt läsplatta och därmed hela sitt bibliotek, istället för en trave böcker som är tung och otymplig. Läsplattan gör också läslampan till ett minne blott, då skärmens ljus möjliggör läsning även i mörker.

 

Känslan

Trots de otaliga fördelarna med e-böcker, allt ifrån tillgängligheten till de rent praktiska, finns fortfarande de som föredrar att läsa böcker på klassiskt vis.  Fördelarna med fysiska böcker har en mer abstrakt prägel, där dess egenskaper helt enkelt beskrivs ge en bättre läsupplevelse. Känslan av att ha boken i handen, att bläddra sig fram mellan sidorna, att fysiskt äga den. Dessutom kan en stor samling böcker i bokhyllan vara både vacker och sentimentalt känsloväckande. Dessa egenskaper gör det svårt att väga e-böcker mot fysiska böcker. Kärleken till de fysiska böckerna härstammar möjligen ur en ingrodd bokkultur som är svår att frångå. I Sverige är denna kultur stark. Kanske är det därför svenskarna i stor utsträckning fortfarande föredrar att läsa på det klassiska viset.

Pages:
Edit