Vid en fast punkt: De stationära datorerna.


Det som idag benämns stationära datorer kallades förr bara PC Persondator, eftersom det då inte fanns bärbara eller laptops. Commondore kom ut på marknaden 1977 med en persondator som hette Commondore PET. Det stod för Personal Electronic Transactor som var en stor och tung sak med monitor, tangentbord och alla delar allt i ett. Detta föranledde IBM att under 1981 lansera IBM PC model 5150 som i stort liknade Commondore. Även Atari som mest är känd för att tillverka spelkonsoler tillverkade persondatorer.

 

Att skriva och skicka text och brev

 Meddelanden har människan kunnat kommunicera med sedan antiken. I Sverige kan mer ordnad postgång dateras till 1636 då Postverket kom till. Förordningar under drottning Kristina löd sålunda: ”Om Post-Bådhen, Beställning för Postmästaren Anders Wechell; samt: ”Beställning för Oluff Jönsson att resa omkring landet och förordna Posterne”. Därmed kunde bemedlade personer skicka brev till varandra, men för pleti och kreti dröjde det många år främst för att de inte direkt hade behov av långväga meddelanden.

 Elektroniska meddelanden

 Telegram kunde man i Sverige skicka under 1800 och 1900-talet, den servicen upphörde år 2002. Då hade fax och elektroniskt skickad e-post tagit över. Fax skickades över telefonlinjen då skickande och mottagande maskiner möttes i det som kallades handskakning.

Från snigelpost till e-post och chatt

 När man kunde börja skicka e-post sågs detta med skepsis av många. Men visst blev det mycket enklare än att skriva brev för hand eller maskin, frankera kuvert och åka till brevlåda för att posta. Idag har traditionellt brevskrivande reducerats till ett minimum, används mest av äldre. Den yngre generationen vet knappt hur det går till. Internet kom till våra hem under slutet av nittiotalet sedan det skapades långt innan. World wide web skapades 1994 men det dröjde nog en bit in på 2000-talet innan det blev allmänt vedertaget. Idag kanske man till och mer chattar än att kommunicera via e-post. Redan åren före millennieskiftet kom bredband vilket innebar snabbare access, tidigare hade man internetanslutning via telefonledning och modem.

Pages:
Edit